Sứ giả của thần chết - Chương 32 (hết)

Sứ giả của thần chết - Chương 32 (hết)

Sứ giả của thần chết
Chương 32 (hết)

Ngày đăng
Tổng cộng 32 hồi
Đánh giá 9.7/10 với 10355 lượt xem

Vị chủ toạ đang nói với Uỷ ban.
- Chúng ta đã chịu thất bại nhưng vì những bàỉ học mà chúng ta đã học được tổ chức chúng ta sẽ càng trở nên mạnh hơn nữa. Bây giờ đã đến lúc bỏ phiếu.
- Aphrodite?
- Thuận.
- Athène?
- Thuận.
- Cybele?
- Thuận.
- Selene?
- Xét đến việc bị sát hại khủng khiếp của vị chủ sự quá cố của chúng ta chúng ta có nên chờ đến khi…
- Thuận hoặc không, xin vui lòng?
- Không.
- Nike?
- Thuận.
- Nemesis?
- Thuận.
- Nghị quyết được thông qua. Thưa các bà… xin vui lòng giữ những biện pháp thận trọng thường lệ.

Tổng hợp deal ngon trên Internet

Chương trước